افزودن موضوع چاپ دوم علاوه بر این نسخه کامل برای اولین بار از موضوع به پایان رسید افزودن موضوع های فعال

سنت و اذکار

• تشویق به ذکر الله و بیان فضیلت آن (اولین نسخه)

بقلم: هیئت تحریر - 2012-04-12

 

 تشویق به ذکر الله و بیان فضیلت آن

 

 

 

 

 

 

 

ـ ابوهريرهhttp://www.alsadiqa.com/img/RADI.jpg میگويد: رسول الله http://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg فرمود: «خداوند متعال میفرمايد: من با بندهام بر اساس گمانی که به من دارد، رفتار مینمايم. و هنگامي که مرا ياد میکند، من با او هستم. پس اگر در تنهایی مرا ياد کند، من هم او را در تنهایی، ياد خواهم کرد. و اگر مرا در ميان جمع، ياد کند، من او را در ميان جمع بهتری، ياد خواهم کرد. و اگر به اندازه يک وجب به من نزديک شود، من به اندازه يک ذراع به او نزديک میشوم. و اگر به اندازه يک ذراع به من نزديک شود، من به اندازص يک باع (فاصله باز کردن دو دوست) به او نزديک میشوم. و اگر قدم زنان به سوی من بيايد، من دوان دوان به سوی او خواهم آمد».

 

ـ همچنین ابوهريره می‌گوید: رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg در مسیر مکه بود که از کنار کوهی بنام جُمدان گذشت و فرمود: «افراد تنها سبقت گرفتند». صحابه عرض کردند: یا رسول الله! افراد تنها چه کسانی هستند؟ فرمود: «مردان و زنانی که بسيار الله را ياد می‌کنند».

 

ـ و نیز بخاری و مسلم به نقل از ابوموسی آوردهاند که رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg فرمود: «مثال کسی که پروردگار خویش را یاد میکند مانند زنده و کسی که یاد نمیکند مانند مرده است».

 

ـ ابوهريرهhttp://www.alsadiqa.com/img/RADI.jpg مي گويد: رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg فرمود: «خداوند، فرشتگانی دارد كه در راهها مشغول گشت زنی هستند و بدنبال ذاكران میگردند. هرگاه، گروهی را ببينند كه به ياد خدا مشغولاند، يكديگر را صدا میزنند و میگويند : به هدف خود رسيديم. آنگاه، ذاكران را تا آسمان دنيا زير بالهايشان میگيرند. سپس خداوند كه حال بندگانش را بهتر میداند از فرشتگان میپرسد كه بندگانم چه میگويند؟ فرشتگان میگويند: پاكي و بزرگی تو را بيان میكنند و تو را تعريف و تمجيد مینمايند. خداوند میفرمايد: آيا مرا ديدهاند؟ جواب میدهند : خير، سوگند به خدا كه تو را نديدهاند. خداوند میفرمايد: اگر مرا میدیدند، چكار میكردند؟ میگویند : اگر تو را میدیدند، بیشتر عبادت میكردند و بیشتر حمد و ثنا و پاكیات را بیان مینمودند. آنگاه خداوند میفرماید: از من چه میخواهند؟ فرشتگان میگویند : از تو بهشت را میطلبند. خداوند میفرماید: آیا آن را دیدهاند؟ میگویند: ای پروردگار! نه، سوگند به خدا كه آن را ندیدهاند. میفرماید : اگر آن را میدیدند، چكار میكردند؟ فرشتگان میگویند : اگر آن را میدیدند، بیشتر به آن علاقهمند میشدند، بیشتر به دنبال آن میرفتند و بیشتر به آن، تمایل نشان میدادند. خداوند میفرماید: از چه چیزی پناه میخواهند؟ میگویند: از جهنم. خداوند میفرماید: آیا آن را دیدهاند؟ میگویند: ای پروردگار! نه، سوگند به خدا كه آن را ندیدهاند. خداوند میفرماید: اگرآن را میدیدند، چكار میكردند؟ میگویند: اگر آن را میدیدند، بیشتر از آن، دوری میكردند و بیشتر میترسیدند. سرانجام، خداوند میفرماید: شما گواه باشید كه من آنان را بخشیدم. یكی از فرشتگان میگوید: در میان آنان، فلانی وجود دارد كه جزو آنان نیست بلكه برای انجام كاری آمده است. خداوند میفرماید: آنها كسانی هستند كه همنشینشان هم بدبخت نمیشود».

 

ـ همچنین مسلم به نقل از معاویه http://www.alsadiqa.com/img/RADI.jpg آورده است که باری، رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg نزد جمعی از یارانش که در مسجد، گِرد هم نشسته بودند، رفت و فرمود: «چرا اینجا نشسته‌اید»؟ آنان گفتند: اینجا نشسته‌ایم، ذکر خدا را می‌کنیم و خداوند را بخاطر منتی که بر ما گذاشته و ما را به سوی اسلام، هدایت نموده، سپاس می‌گوییم. رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg فرمود: شما را به خدا سوگند، هدفی بجز این ندارید؟ گفتند: به خدا سوگند، هیچ انگیزه‌ای بجز این نداریم. رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg فرمود: «من شما را به دلیل متهم ساختن (به دروغگویی) سوگند ندادم؛ ولی جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و مرا اطلاع داد که خداوند متعال به وسیله‌ی شما نزد فرشتگان افتخار می‌کند».

 

ـ و نیز ترمذی به نقل از عبدالله بن بسرhttp://www.alsadiqa.com/img/RADI.jpg آورده که مردی به رسول الله گفت: احکام اسلام زیاد میباشند به من چیزی بیاموز که پایبند آن باشم؟ رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg  فرمود: «زبانت را با ذکر الله تر و تازه نگه دار»

ـ همچنین رسول الله فرمود: آیا شما را به چیزی راهنمایی نکنم که بهترین عملهاست. و نزد خدا پاکیزهترین است و برای ارتقای درجات شما از هر چیز دیگری بهتر است و از انفاق طلا و نقره و حتی جنگیدن با دشمن ارزش بیشتری دارد؟ گفتند: بلی. فرمود: «ذکر الله تعالی»  (ترمذی، ابن ماجه و حاکم)

 

ـ ابوهریرهhttp://www.alsadiqa.com/img/RADI.jpg می‏گوید: رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg فرمود: «هنگام شب كه شما میخوابید، شیطان بر پشت سرهای شما سه گره میزند و میگوید: شب طولانی است، بخواب. اگر (كسی به حرف او گوش نكرد و) از خواب بیدار شد و ذكر خدا را بر زبان آورد، یكی از گره‏های شیطان، باز میشود. و اگر وضو گرفت، گره دوم باز میشود. و اگر مشغول نماز شد، گره سوم باز میشود. در این حال، او صبح، خوشحال و با نشاط است و گر نه صبح، تنبل و افسرده، از خواب بیدار میشود.

ـ و نیز جابر بن عبداللهhttp://www.alsadiqa.com/img/RADI.jpg می‌گوید : شنیدم که رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg میفرمود: «هر گاه، شخصی وارد خانهاش شود و هنگام وارد شدن و غذا خوردن، بسم الله بگوید، شیطان به برادران و دوستانش می‌گوید : برای شما خوابگاه و شامی، وجود ندارد. و اگر کسی وارد خانه شود و هنگام وارد شدن، بسم الله نگوید، شیطان به دوستانش می‌گوید : به خوابگاه دست یافتید. و اگر هنگام غذا خوردن، بسم الله نگوید، شیطان می‌گوید : به خوابگاه و شام، دست یافتید».

 

ـ همچنین ترمذی این روایت را نقل کرده که رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg فرمود: «هر کس نماز فجر را با جماعت بخواند سپس تا طلوع خورشید مشغول ذکر الله بشود آنگاه دو رکعت نماز بخواند به او پاداش یک حج و عمرهی کامل میرسد»

 

ـ و نیز ابوداود این حدیث ابوهریره را نقل کرده که رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg فرمود: «هر کس در جایی بنشیند یا بخوابد و در آن ذکر الله را بر زبان نیاورد به او از جانب الله آسیبی میرسد»

 

ـ ترمذی این روایت عمر بن عبسه را نقل کرده که رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg فرمود: «نزدیکترین زمانی که بنده با الله خواهد داشت یک سوم آخر شب است اگر میتوانی از کسانی باشی که در آن لحظه به یاد الله باشی پس باش».

 

ـ ابوداود این روایت ابوهریره را نقل کرده که رسول اللهhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg فرمود: « هر گروهی که در حالی از مجلسی به پا خیزند که در آن یادی از الله نکردهاند گویا از لاشهی مردار الاغی برخاستهاند و این مجلس برای آنان باعث تأسف خواهد بود.

 

 

صحيفه صادقه در رسانه هاتوييتر صادقه

مفاهيمى كه لازم است اصلاح شوند

فيسبوك صادقهخبرنامه

ايميل خود را وارد كنيد تا آخرين اخبار به ايميل شما فرستاده شود

سنت و فضائل اخلاقى    در اين نسخه

موبايل صادقه

شماره تلفن را براي دريافت سنت گنجهای وارد كن

un4web.com طراحی و برنامه نويسی : شركت متحده

مقالات و پژوهش های منتشر شده لزوما مجله ديدگاههاي نمايندگی نيست