افزودن موضوع چاپ دوم علاوه بر این نسخه کامل برای اولین بار از موضوع به پایان رسید افزودن موضوع های فعال

در آمد

• چرا صحیفه صادقیه...؟!(اولین نسخه)

بقلم: هیئت تحریر - 2012-03-21

چرا صحیفه صادقیه...؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبدالله بن عمرو بن عاص  به نوشتن احادیث نبوی و تدوین سنت در حیات رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم اهتمام ورزید، از این رو او از نخستین پیشگامان در تدوین میراث خاتم النبیین است.

 

1ـ او همه آنچه را از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می شنید می نوشت:

از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: من همه آنچه از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می شنیدم می نوشتم می خواستم آن را حفظ کنم ،آنگاه قریش مرا منع کردند و گفتند: آیا هر چه از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم می شنوی یادداشت می کنی، و حال آنکه رسول خدا بشر است و گاهی در حالت خشم و عصبانیت و گاهی در حالت خشنودی سخن می گوید؟! آنگاه از نوشتن احادیث پیامبر دست نگاه داشتم، وماجرا را برای رسول خدا ! بیان کردم و ایشان در حالی که با انگشت خود به دهانش اشاره کرد فرمود: «بنویس، سوگند به کسی که جانم در دست اوست از آن جز حق بیرون نمی آید»  (ابوداود 364 6 و احمد 6510 و دارمی 1/125 با اسناد صحیح)   

 

2ـ وی از همه صحابه احادیث بیشتری از رسول خدا صلی الله علیه وسم حفظ داشت:

از ابوهریره روایت است که گفت:

هیچ کسی  از من به احادیث رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم آگاهتر نبود جز عبدالله بن عمرو،او با دست می نوشت و حفظ می کرد، و من فقط حفظ می کردم و نمی نوشتم، و او از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم  اجازه خواسته بود که احادیث ایشان را بنویسد ، و پیامبر به او اجازه داده بود»  (بخاری 113 و مسلم 3004 )

 

3ـ وی آنچه از پیامبر می نوشت را در صندوقی نگهداری می کرد:

ابی قبیل می گوید: نزد عبدالله بن عمر بن عاص بودیم، از وی پرسیدند: از شهرهای قسطنطنیه یا رومیه کدام یک زودتر فتح می شود؟ آنگاه صندوق حلقه داری که داشت طلب نمود، و از آن کتابی بیرون آورد؛ و گفت: پیرامون رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم بودیم می نوشتیم؛ که از ایشان پرسیدند: از قسطنطنیه و رومیه کدام یک زودتر فتح می شود؟ فرمود: شهر هرقل اول فتح می شود، یعنی قسطنطنیه» (احمد 2/176 ، دارمی 1/126 و حاکم 4/422 و 508 ، و 2555 با اسناد صحیح.) 

 

 

صحیفه عبدالله بن عمرو به صحیفه صادقه معروف گردید، وی به صورت مستقیم آنچه از پیامبر می شنید را در آن می نوشت؛ پس این روایت ها از راست ترین روایت هایی است که از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده اند،  از این رو وقتی مجاهد بن جبر آ ن صحیفه را نزد عبدالله بن عمرو دید و خواست آن را بر دارد ، عبدالله گفت: صبر کن ای جوانِ بنی مخزوم، مجاهد گفت: مرا از هیچ چیزی منع نمی کردی، عبدالله گفت: این صادقه است و در آن سخنانی که به طور مستقیم از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم شنیده ام» (ن ك تقیید العلم ص 84 و الطبقات الکبری ابن سعد 2/373)  

و عبدالله بن عمرو رضی الله عنه صحیفه صادقه را دوست می داشت، و آنرا گرانبهاترین سرمایه خود می دانست بنابراین می گفت: آنچه مرا به زیستن و زندگی علاقمند می کند فقط دو چیز است، یکی صادقه و دیگری وهطه؛ صادقه صحیفه ایست که سخنان رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم را در آن نوشته ام، و وهطه باغی بود که عمرو بن عاص آن را صدقه کرده بود و عبدالله آن را سرپرستی می کرد» (دارمي 1/105)     

 

 

ویژگی های صحیفه ی صادقه:

 

1ـ نخستین مجموعه از احادیث رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم است  که به طور مستقیم از آن حضرت فرا گرفته شده و تدوین گردیده است.

 

2ـ شمار زیادی از احادیث رسول خدا با همان کلماتی که آن حضرت بیان کرده در آن ثبت شده چون عبدالله بن عمرو بن عاص به طور مستقیم از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم شنیده است.

 

3ـ مستقیما با اجازه خود پیامبر نوشته شده و این نشانگر آن است که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم دوست داشت و می کوشید سنت حفظ شود و به نسلهای بعدی منتقل گردد، ونشانه محبت ایشان نسبت به کسانی است که سنتش را به مردم یاد می دهند و سعی در انتشار آن دارند.


4ـ صحیفه صادقه مشتمل بر احادیثی است که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در حالات گوناگون بیان کرده، و پیوند مشترک تمام این احادیث دلیل راستی و صدق آن است.


5ـ نمونه زیبایی است از اهتمام ورزیدن صحابه به سنت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم و خدمت آن ها به سنت و علاقه مند بودنشان به آن.


6ـ معنویات مسلمان را بالا می برد، زیرا مسلمان آن را دوست می دارد تا به سنت خدمت کرده باشد ، از آن دفاع نموده و آن را بین عموم مسلمانان پخش و نشر کند.


7ـ نشانگر این است که سنت پیامبر صلی الله علیه وآله وآله وسلم دین است، چون تمام زندگی امت را به صورت عمومی و خصوصی در بر می گیرد و بدین ترتیب همه آنچه مسلمانان در کارها و امور خود به آن نیاز دارند، در سنت صحیح نبوی موجوداست.


8ـ و صحیفه صادقه بیانگر این است که ثبت و نوشتن  سنت و تدوین آن سالم ترین و کوتاه ترین راه برای فهمیدن و درک وحفظ آن است.


9ـ در یکی از احادیث این مجموعه اشاره شده که آینده از آن اسلام است چنان که در حدیث ابی قبیل از عبدالله بن عمرو رضی الله عنه به فتح قسطنطنیه و رومیه اشاره شده است.


10ـ و بیانگر این است که افتخار دین اسلام و خدمت سنت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم  از نعمت های الهی است، که مستحب است مسلمان از آن سخن بگوید، چنان که عبدالله از این نعمت شادمان بود و برای همنشینان خود و شاگردان و برادرانش آن را باز گو می کرد.


اینها ده مورد بود که با چاپ اولین شماره مجله «صحیفه ی صادقه» آن را متذکر شدیم، مجله ای که منهج آن سلفی، و رویکردش علمی و تحقیق آن مورد اعتماد است و با زبانی ساده به خوانندگان محترم تقدیم می شود و هدف از آن رساندن سنت صحیح به عموم امت اسلامی است.


در این مجله هر زن و مرد مسلمانی در هر جایگاهی که باشد و در هر شرایط و زمانی که باشد آنچه را که او را  به خدا و رسول خدا و دین و امت می رساند خواهد یافت و این مجله خانواده مسلمان را در راستای ایفای نقش آن به عنوان خشت اساسی و سلول زنده در جامعه یاری می دهد تا به صورت بهتر نقش آفرینی نماید.


همه این مفاهیم با منهج و شیوه ای واضح در پرتو فهم سلف صالح از قبیل صحابه و تابعین و روندگان راه آنان،  ارائه می شود.
برای مجله صحیفه صادقیه  اهدافی تعیین شده که با یاری خداوند برای تحقق آن اهداف گام برمی داریم، باشد که این مجله به یاری خداوند مجله ای علمی و متمایز  در خدمت سنت و سیره رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم قرار گیرد، و اهداف  مجله عبارتند از:

 


1ـ شناساندن سنت نبوی و سیره پاک آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم، و بیان حقیقت آن برای مردم، و نشر سنت با فهم سلف صالح میان مردم.


2ـ بازگرداندن اعتماد به سنت نبوی و  سیره پاک آنحضرت با امور ذیل:


أـ پالایش سنت و سیره از آنچه از آن نیست، و پاکسازی سنت از روایاتی که به دروغ به رسول خدا نسبت داده می شود.


ب ـ پرداختن به شبهات معاصر در مورد سنت، و بیان موضوع فرقه های گمراه در برابر سنت.


ت ـ آسان کردن فهم سنت برای همه مسلمانان اعم از زنان و مردان ، کودکان و جوانان.


ث ـ  تربیت مسلمان معاصر تربیتی ربانی با میراث خاتم النبیین.

 


3ـ ساختن نسلی اهل سنت و پیرو سلف صالح از علما و طلاب که با بصیرت به راه خدا دعوت می دهند.


4ـ محقق کردن این مهم که سنت تکامل یافته و فراگیر است و در تمام ابعاد زندگی حکم خدا را بیان کرده و مراد رسول خدا را توضیح داده است.


5ـ تحکیم تلاشهای اهل سنت در راستای خدمت به سنت نبوی و سیره آنحضرت.


6ـ ارتباط بر قرار کردن با مراکز تخصصی پژوهش در سنت نبوی در تمام دنیای اسلام، و همکاری با علما و طلاب متخصص در حدیث نبوی.


این بود مجموعه اهداف ما،


اما ویژگی های بارز مجموعه فعالان در صحیفه ی صادقه:

 


1ـ فراگیر بودن محتوا: می کوشیم تصویری فراگیر و تکامل یافته و هم آهنگ از سنت نبوی در زمینه تربیتی ، علمی ، سیاسی ، اجتماعی ، روانشناسی و پزشکی ارایه دهیم.


2ـ پیام جهانی: پیام سنی سلفی که پیامی میانه رو است را به همه جهانیان می رسانیم ، بدون آنکه سخنگوی هیچ حزب یا حرکت یا سازمانی باشیم.


3ـ میانه روی: منهج ما منهج سلفی میانه رو است و از هرگونه افراط و تفریط بدوریم، و با غلو  و افراط گرایی مبارزه می کنیم.


4ـ با بررسی علمی و واقع گرایانه: در طرح مفاهیم می کوشیم  دقت علمی را رعایت نموده و به منهج علمی در بحث پایبند هستیم.


5ـ رعایت موازین اخلاقی: از شیوه هایی که تحریک آمیز است ، عواطف را بر می انگیزد و آشفتگی سیاسی ایجاد می کند یا باعث تنفر و تحریک می شود دوری می ورزیم.

 


اینها خلاصه اهداف ما بود، و ما از همه مسلمانان می خواهیم که ما را در به دوش گرفتن و حمل این امانت و تبلیغ این رسالت یاری دهند، رسالتی که آنان را بیدار نموده و در شرق و غرب پرچم اسلام را با صداقت اخوت و صفای مودت بر خواهد افراشت، همچینن به یاری و مددالهی و به اینکه خداوند بندگان صالح خود را قدرت و عزت می دهد اعتماد کامل داریم، چنان که می فرماید:


«وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ» المنافقون: ٨ عزت و قدرت از آن خدا و رسول خدا و مومنان است و لیکن منافقان نمی دانند.


«هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ» التوبة: ٣٣ خدا است که پیغمبر خود را همراه هدایت و دین راستین روانه کرده است تا این آئین را بر همه آئینها پیروز گرداند هر چند مشرکان نپسندند.

صحيفه صادقه در رسانه هاتوييتر صادقه

مفاهيمى كه لازم است اصلاح شوند

فيسبوك صادقهخبرنامه

ايميل خود را وارد كنيد تا آخرين اخبار به ايميل شما فرستاده شود

سنت و فضائل اخلاقى    در اين نسخه

موبايل صادقه

شماره تلفن را براي دريافت سنت گنجهای وارد كن

un4web.com طراحی و برنامه نويسی : شركت متحده

مقالات و پژوهش های منتشر شده لزوما مجله ديدگاههاي نمايندگی نيست