افزودن موضوع چاپ دوم علاوه بر این نسخه کامل برای اولین بار از موضوع به پایان رسید افزودن موضوع های فعال

شمائل محمدی

• شیطان نمی تواند خود را همانند پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در بیاورد (اولین نسخه)

بقلم: استاد شیماء بنت سعید الاحمری (سعودی) - 2012-03-28

شیطان نمی تواند خود را همانند پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در بیاورد (اولین نسخه)

 

 

 

 

 

 

 

 

1ـ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه از  پیامبر صلی الله علیه وآله وآله وسلم روایت می کند که فرمود: «هر کس مرا در خواب دید؛ گویا که مرا در حالت بیداری دیده است، چون شیطان نمی تواند خود را همانند من در بیاورد»

حدیث صحیح است  - ترمذی 4/535 ، و ابن ماجه 1/1284 و احمد 1/375 ، 440 ، ابویعلی 9/161و دارمی 2/166

 

 

2ـ ابوهریره ا روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه وآله سلم فرموده است: اسم مرا بر فرزندان خود بگذارید، کنیه ام را برخود نگذارید ، و هرکسی مرا در خواب دید به حق مرا دیده است، چون شیطان نمی تواند خود را به صورت و قیافه من در بیاورد ، و هر کسی از روی

عمد بر من دروغ بندد،  خودش را برای آتش دوزخ آماده کند» بخاری 110 و 6197.

 

 

3ـ ابوقتاده می گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله سلم فرمود: خواب نیکو از سوی خداست و خواب بد از شیطان است، پس هرکسی خواب بدی دید سه بار در طرف چپ خود بدمد و فوت کند، و از شیطان به خدا پناه ببرد، آن خواب به او زیانی نخواهد رسانید، و شیطان نمی تواند در قالب و صورت من به خواب کسی بیاید».

بخاری 6995 و مسلم 4/1771

 

 

4ـ انس میگوید: پیامبر صلی الله علیه وآله سلم فرمود: هر کسی مرا در خواب دیده است ، حتما مرا در خواب دیده است زیرا شیطان نمی تواند به صورت من در خواب و خیال کسی خود را نشان دهد، و خواب مؤمن بخشی از چهل و شش جز نبوت است» بخاری 6694

 

 

5ـ ابوهریره رضی الله عنه می گوید: از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وآله وسلم شنیدم که می گفت: هر کسی مرا در خواب دید گویی مرا در بیداری دیده است، و شیطان نمی تواند خودش را مانند من بنماید»

ابوعبدالله می گوید:  این سیرین گفت: به شرط آن که فرد رسول خدا را در صورت و سیمای آن حضرت در خواب ببیند. بخاری 6693 و مسلم 4/1775

 

 

6ـ ابوسعید خدری رضی الله عنه می گوید: از رسول الله صلی الله علیه وآله وآله وسلم شنیدم که می گفت: هر کسی مرا در خواب دید درست است ، چون شیطان نمی تواند در قالب و صورت من به خواب کسی بیاید».

بخاری 6997

 

 

این احادیث بر این دلالت می نمایند که باید شمائل محمدی را دانست و شناخت ، پس هر کسی شمائل آنحضرت را به گونه ای که در احادیث صحیح نقل شده بداند، گویا رسول خدا صلی الله علیه وآله وآله وسلم را در حالت بیداری دیده است.

صحيفه صادقه در رسانه هاتوييتر صادقه

مفاهيمى كه لازم است اصلاح شوند

فيسبوك صادقهخبرنامه

ايميل خود را وارد كنيد تا آخرين اخبار به ايميل شما فرستاده شود

سنت و فضائل اخلاقى    در اين نسخه

موبايل صادقه

شماره تلفن را براي دريافت سنت گنجهای وارد كن

un4web.com طراحی و برنامه نويسی : شركت متحده

مقالات و پژوهش های منتشر شده لزوما مجله ديدگاههاي نمايندگی نيست