افزودن موضوع چاپ دوم علاوه بر این نسخه کامل برای اولین بار از موضوع به پایان رسید افزودن موضوع های فعال

خواندنی ها از علما

• خواندنی ها از علما (اولین نسخه)

بقلم: هیئت تحریر - 2012-04-02

خواندنی ها از علما (اولین نسخه)

 

 

 

 

 

 

 

 

ریش دراز

 

خطیب بغدادی در تاریخ بغداد 8/29 – 30 ش 4079 چاپ دارالکتب العلمیه – بیروت) در شرح حال حسین بن حسن بن عطیه بن سعد بن جنادة ابوعبدالله العوفی می گوید:

العوفی ریش خیلی دراز و بلند داشت، و او در این مورد داستان های شنیدنی دارد.

حسین بن فهم  گوید: ریش العوفی به زانویش می رسید!!

ابن ابی داود می گوید: زنی به العوفی گفت: ریشت بلند است و عقلت فاسد تاکنون ندیده ام که مرده ای میان زنده ها داوری و قضاوت نماید جز تو، العوفی گفت: پس چه می خواهی؟ زن گفت مگر ریشت می گذارد که منظورم را بفهمی؟ العوفی ریشش را تکانی داد و گفت: حرف بزن خدا بر تو رحم نماید!!

زکریا بن یحیی الساجی می گوید: یکی از یاران قاضی العوفی کنیزی  خرید، کنیزک او را خشمگین کرد و از او اطاعت ننمود، وی شکایت نزد العوفی برد، العوفی گفت: او را نزد من بفرست تا با او سخن بگویم. وی کنیز را نزد العوفی فرستاد، العوفی به کنیز گفت: .... ای شیطان و بازیگوش ای ذوالجلابیب چرا از انجام خوبی ها امتناع می ورزی و اخلاق بدها را اختیار کرده ای کنیز به او گفت: قاضی به سلامت باد، مرا به او نیازی نیست به او دستور بده مرا بفروشد.

العوفی به کنیز گفت: ای آرزوی هر خردمندی، آیا نمی دانی از دست دادن خوبی ها برای کسانی که طالب دوستی ها هستند و برای آن تلاش نموده اند حماقت است؟

کنیز گفت: در دنیا برای از بین بردن ریشهایی که سینه انسانهای رکیک را گرفته جز تیغ های تیز چیزی بهتر وجود ندارد، و کنیز خندید و اهل مجلس خندیدند، و العوفی ریش بلندی داشت.

 

 

 

دست هایش را پائین بیاورد!!

 

 

شیخ ابن عثیمین را پرسیدند:

فرد وقتی دعا را تمام کرد چه کار کند؟

شیخ گفت: دست هایش را پائین بیاورد...!!

به آنان رشک می برم

به مردی گفتند: چه کسی را دوست داری؟

او با دست بر کتابها زد و گفت: اینها.

گفتند: از مردم با چه کسانی انس می گیری؟

گفت: کسانی که در این کتاب ها نام برده شده اند.«الشوق ص49»

و از نعیم بن حماد روایت است که گفت: ابن مبارک خیلی در خانه اش  می نشت به او گفتند خسته نمی شوی؟

گفت: چگونه خسته می شوم و حال آنکه با پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و اصحابش هستم؟!         

                                                                 (سیرة اعلام النبلا 7/604)

 

 

 

 

هنگامی که ضبط صوت سجده کرد!!

 

 

مردی از شیخ ابن عثیمین پرسید: وقتی کسی در حال گوش دادن به نوار قرآن است و آیه سجده خوانده شد، آیا سجده کند؟

شیخ گفت: بله، اگر ضبط صوت سجده کرد...!!

 

 

 

 

 

اینگونه، نعمت ها از دست می روند:

 

محمد بن عبدالله بن ابراهیم اکفانی رحمه الله می گوید:

« سالی به حج رفته بودم، در همان سال ابوالقاسم عبدالله بن محمد بغوی و ابوالادمی قاری نیز به حج امده بودند، وقتی به مدینه رسیدیم ابوالقاسم بغوی نزد من آمده و گفت: ای ابابکر، آن جا در مسجد النبی مرد نابینایی در مسجد رسول خدا مردم را جمع کرده و داستان می گوید و احادیث دروغین برای مردم تعریف می کند ، آیا بهتر نیست برویم و او را از این کار باز داریم؟

گفتم: ای ابوالقاسم سخن ما با این جمع زیاد تاثیر نمی گذارد، و ما در بغداد نیستیم که مردم جایگاه ما را بشناسند و ما را در مقام شایسته مان قرار دهند، اما در اینجا از راهی دیگر باید استفاده کنیم و همان درست است، آنگاه نزد ابی بکر ارادمی آمدم و گفتم: آماده باشد و قرآن تلاوت کن به محض اینکه او تلاوت قرآن را شروع کرد حلقه نابینا از هم پاشید و مردم همه از اطراف او پراکنده شدند و پیرامون ما گرد آمدند و به قرائت ابوبکر گوش می دادند، و اینگونه نابینا را تنها گذاشتند، اینجا بود که نابینا به عصا کش خود گفت: نعمت ها، اینگونه از دست می روند».

لم الدر المنثور ص 228- 229 ش 669

 

 

 

فرزندت را بیاموز

 

 

حافظ ذهبی در «سیر اعلام النبلاء» 8/459

از احمد بن نصر هلالی روایت است که گفت: از پدرم شنیدم که می گفت:  در مجلس سفیان بن عیینه بودم، او به کودکی نگاه کرد، گویا اهل مجلس به این کودک به خاطر کم سن و سال بودنش توجهی نداشتند، آنگاه سفیان گفت: (کذلک کنتم من قبل فمن الله علیکم) شما نیز قبلاً اینگونه بودید آنگاه خداوند بر شما منت نهاد.

سپس گفت: ای نصر اگر مرا در ده سالگی می دیدی، که اندازه ی قد من پنج وجب، و صورتم مانند دینار، و خودم چون شعله آتش بودم، لباس هایم کوتاه بود، و آستین هایم کوتاه، دامن به اندازه، کفش هایم چون گوش موش ، و نزد علمایی مانند زهری و عمرو بن دینار می رفتم  و در میان آنها چون میخی می  نشستم.

دواتم چون گردو، و جامدادی ام مانند موزه و قلمم چون بادام بود.

وقتی  وارد می شوم می گفتند: جای را برای شیخ کوچک باز کنید.

می گوید: آنگاه ابن عیینه لبخندی زد.

و ذهبی به دنبال این داستان می گوید: صحت آن جای بحث  دارد...

 

 

 

وقتی قاطی شود اینطور است!!

 

 

 مردی از ایاس در مورد نبیذ پرسید، او گفت: حرام است، مرد گفت: آب چی؟ او گفت: حلال است، گفت: خرما چی؟ او گفت: حلال است، مرد گفت: پس چرا وقتی با هم قاطی شوند حرام می شوند؟! ایاس گفت: آیا اگر مشتی خاک به شما بزنم درد می گیرد؟ گفت: نه!، گفت: اگر مشتی کاه بزنم چی؟ گفت :  درد نمیگیرد، گفت: اگر مشتی آب به شما بزنم در میگیرد؟ گفت: نه، ایاس گفت: اگر اینها را با هم مخلوط کنم و گل درست نمایم و سپس آن را بگذارم که خشک و سفت شود و سپس با آن به تو بزنم درد میگیرد؟ گفت: بله مرا می کشد!، ایاس گفت: همین طور وقتی این چیزها قاطی شود حرام می شوند». البدایه و النهایه ابن کثیر 9/336

صحيفه صادقه در رسانه هاتوييتر صادقه

مفاهيمى كه لازم است اصلاح شوند

فيسبوك صادقهخبرنامه

ايميل خود را وارد كنيد تا آخرين اخبار به ايميل شما فرستاده شود

سنت و فضائل اخلاقى    در اين نسخه

موبايل صادقه

شماره تلفن را براي دريافت سنت گنجهای وارد كن

un4web.com طراحی و برنامه نويسی : شركت متحده

مقالات و پژوهش های منتشر شده لزوما مجله ديدگاههاي نمايندگی نيست