افزودن موضوع چاپ دوم علاوه بر این نسخه کامل برای اولین بار از موضوع به پایان رسید افزودن موضوع های فعال

بوستان سنت

• آیا در دین بدعت حسنه ای وجود دارد؟ (اولین نسخه)

بقلم: شیخِ مجاهد، عبدالحمید بن بادیس رحمه الله - 2012-04-02

آیا در دین بدعت حسنه ای وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

وی در الآثار 3/572 می گوید: کسی که چنین بدعتی به وجود آورده "بدعتی که عبادت به شمار می آید در حالی که چنین عبادتی  مشروع نبوده است" گویا این بدعت گذار بر این باور است که در شریعت به اندازه کافی عبادت نیامده و او این نقص را جبران می کند، و گویا با زبان حال می گوید محمدhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg از چنین عبادتی بی خبر بوده و او به آن دست یافته است، یا محمدhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg این عبادت را می دانسته اما آن را پنهان کرده است، چنین تصوراتی، انسان را هلاک می کند، بدعتی که او آن را عبادت می پندارد در واقع حرام است، و ابن حبان به نقل از امام مالک رحمه الله می گوید: «هر کسی در اسلام بدعتی ایجاد کند و آن را نیکو بداند؛ در حقیقت چنین ادعا می کند که محمدhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg در رساندن رسالت الهی خیانت ورزیده است، چون خداوند می فرماید:‭} ‬اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ‭{‬ امروز دینتان را برایتان کامل نمودم

پس آنچه در آن روز دین نبوده امروز هم دین نخواهد بود.

 

و در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله روایت است که رسول الله صلى الله عليه وسلم در خطبه اش می فرمود: اما بعد؛ بهترین سخن کتاب خداست، و بهترین رهنمود، رهنمود محمدhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg است و بدترین چیزها بدعت ها هستند، و هر بدعتی گمراهی است».

 

و ابوهریره می گوید: رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: هر کس به سوی هدایتی فرا خواند به او به اندازه پاداش کسانی که از او پیروی می کنند پاداش می رسد، بدون آن که از مزدشان کاسته شود».

 

می بینیم که در حدیث اول بدعت را شر و گمراهی نامیده است. و به طور عام همه بدعت ها را شر و گمراهی و چیزی را خاص نکرده است، و مرتکب گمراهی و کسی که به آن دعوت می دهد را گناهکار قرار داده؛ و انسان فقط وقتی مرتکب کار حرامی بشود گناهکار شمرده می شود، پس چنین نتیجه گیری می شود که هر بدعتی گمراهی است؛ و مرتکب هر گمراهی گناهکار است، پس انجام دهنده هر بدعتی گناهکار است، و هر آنچه انسان به سبب آن گناهکار می شود حرام و ممنوع است، پس هر بدعتی حرام است»

 

و ایشان رحمه الله در « الاثار 2/56» می گوید: و بسیاری هستند که مرتکب بدعت هایی مانند فریاد زدن و کمک خواستن از مخلوقات می شوند، و یا به زیارت مراقد و بارگاه ها می روند و بر آن شمع روشن می کنند و برای آن نذر می نمایند، و یا در مساجد دف (دایره) می زنند و دیگر بدعت ها و منکراتی که انجام می شود و آن را اینگونه توجیه می کنند که (إنما الأعمال بالنیات) «همانا کارها به نیت ها بستگی دارد».

 

نه هرگز چنین نیست!! حقیقت بر اساس خواسته ها و آرزوهای شما و اهل کتاب نیست، بلکه همه بدعت ها مخالف با شریعت است و مخالفت ها با نیت به اطاعت تبدیل نمی شود.

صحيفه صادقه در رسانه هاتوييتر صادقه

مفاهيمى كه لازم است اصلاح شوند

فيسبوك صادقهخبرنامه

ايميل خود را وارد كنيد تا آخرين اخبار به ايميل شما فرستاده شود

سنت و فضائل اخلاقى    در اين نسخه

موبايل صادقه

شماره تلفن را براي دريافت سنت گنجهای وارد كن

un4web.com طراحی و برنامه نويسی : شركت متحده

مقالات و پژوهش های منتشر شده لزوما مجله ديدگاههاي نمايندگی نيست