افزودن موضوع چاپ دوم علاوه بر این نسخه کامل برای اولین بار از موضوع به پایان رسید افزودن موضوع های فعال

سنت و فرقه ها

• بهائیت و موضوع آن در برابر سنت نبوی (اولین نسخه)

بقلم: دکتر احمد بن عبدالله بلوشی - 2012-04-02

بهائیت و موضوع آن در برابر سنت نبوی

 

 

 

 

 

 

 

 

بهائیت فرقهای مرتد و گمراه است که در سال (1260 هـ ق – 1844 م ) در ایران با حمایت مستقیم انگلیس پدید آمد و پشت پرده، کاملاً از همان روز تاکنون یهودیت جهانی از این فرقه حمایت میکند.

 

این فرقه توسط ( علی محمد رضا شیرازی) تأسیس شد و خود را به عنوان (پاپ) اعلام کرد و بعد از وفات او میرزا حسین علی ملقب به بهاء زمام امور را به عهده گرفت و پیروان خود را بهائی نامید، وی کتابی دارد به نام (اقدس) و بها در سال 1892 درگذشت.

 

 

1ـ نماز: بهائیان روزی سه بار صبح و ظهر و غروب و هر بار سه رکعت نماز میخوانند، و برای نماز با گلاب وضو میگیرند و اگر گلاب در دسترس نباشد کافی است پنج بار بگویند ( بسم الله الاطهر الاطهر) و نماز با جماعت را جز هنگام نماز جنازه جایز نمیدانند.

 

2ـ روزه: بهائیان یک ماه روزه میگیرند و آن ماه علا است که از دوم مارس آغاز میشود و تا 21 مارس ادامه مییابد و این آخرین ماه بهائیان است، در این ماه بهائیان از تناول غذا از طلوع خورشید تا غروب آن امتناع میورزند و بعد از ماه روزهی آنان، عید نوروز فرا میرسد، و حتی مسلمین همراه آنان این عیدهای شرک آمیز را جشن میگیرند، و بهائیان عیدی به نام (عید ملتها) درست کردهاند، که هر سال 21 مارس روز این عید است!!

 

3ـ جهاد: بهائیان جهاد و حمل سلاح و کشیدن آن علیه کفار را حرام میدانند. تا اینگونه خدمت به منافع استعمار کرده باشند. و تحریم جهاد از مهمترین مبادی است که مازندارانی به خاطر آن آمدهاست و همچنین همه دعوتهای گمراه از قبیل قادیانیت و بهائیت همه بر محو و از بین بردن فکر و اندیشه جهاد متفقاند؛ چون منبع همه این حرکتها یکی است و همه از یک منبع حمایت مالی میشوند، منبعی که این فرقهها را حمایت میکند دشمنان اسلام هستند که برای آنان این قضیه بسیار مهم است که مسلمین کلمه جهاد در راه خدا را فراموش کنند.

 

4ـ حج: بهائیان برای انجام حج به حیفا محل دفن بهاء و به شیراز به خانهای که شیرازی در آن به دنیا آمده میروند و همچین به زیارت خانهای که بهاء در عراق در شهر بغداد آن جا اقامت داشته میروند، و بهاء توضیح نداده که چه زمانی باید به این جاهها برای حج بروند، و بیان نداشته است که چه اعمالی در ادای حج واجب است و بهائیان رفتن به مکه برای حج را باطل میدانند، قبله بهائیان به جای کعبه به سوی بهجه در حیفا در کشور فلسطین است.

 

5ـ ازدواج مرد فقط با یک زن میتواند ازدواج کند و اگر چارهای نبود جایز نیست که با بیش از دو زن ازدواج کند و در بعضی روایتها آمده که ازدواج جز با یک زن جایز نیست.

و مجازات زنا در آئین بهائیت اگر زنا به عنف باشد نه مثقال طلاست که به خانه انصاف بهائیت داده میشود و مهریه در شهرها 19 مثقال طلای ابریز و در روستاها به همین مقدار نقره است و هر کسی بخواهد بیشتر از این مهریه مقرر نماید جایز نیست که از 95 مثقال بیشتر مهریه مقرر شود این مهریهها برای آن است که مردم به ازدواج شرعی روی نیاورند و کسانی که به ازدواج علاقهمند هستند به ناچار به دنبال فساد و زنا بروند، بهائیان متعه و استفاده مشترک از زن را حلال میدانند.

 

در آئین بهائیت ازدواج با زنان بیوه جایز نیست مگر بعد از دادن دیه. و ازدواج مرد بیوه جایز نیست مگر بعد از نود روز و با زن بیوه بعد از نود و پنج روز.

 

 

6ـ ارث: ادعا میکنند زن و مرد برابرند.

اما بعد از این دچار تناقض شدهاند. و میبینیم که زنان را از بسیاری چیزها در ارث محروم میکنند، چنان که مازندارانی تاکید میکند.

خانه مسکونی و لباسهای مخصوص سهمیه فرزندان پسر هستند نه دختران.

و اینگونه با ادعایی که در مورد برابر بودن زن و مرد دارند مخالفت نمودهاند.

در آئین بهاء فرد میتواند تمام دارایی خود را برای یک نفر وصیت کند خواه آن فرد از وارثین باشد یا نه.

و تاکید کردهاند که غیر بهائی ارث نمیبرد و اینگونه با ادعای خود که دم از وحدت ادیان و احراتم گذاشتن به همه ادیان میزنند مخالفت کردهاند.

 

 

7ـ طهارت: غسل از جنابت واجب نیست و در آئین بهائیت هیچ چیزی نجس نیست چون هر کسی به دین آنها بگرود همه چیز برای او پاک میشود. هر پلیدی که همه ادیان و سایر عقلا بر پلید بودن آن چیزها اجماع کردهاند.

در آئین بهائیت هفتهای یک بار باید غسل کرد و زمین باید روزی یکبار و در زمستان باید روزی سه بار شسته شود.

 

 

8ـ احکامی دیگر نزد بهائیان:

سن رشد: برای پسر و دختر پانزده سال است بهائیان همه مجازاتهایی که در شریعت آمده را لغو کردهاند جز دیه.

زنان و مردان هر لباسی که دوست دارند میتوانند بپوشند و لباس فرق نمیکند از هر جنسی باشد خواه ابریشمی باشد یا پشمی یا هر چه که میخواهد باشد.

و مرد میتواند ابریشم خالص بپوشد، چون در آئین بهائیت جز حمل سلاح و پرداختن و گفتگو در مورد مسایل سیاسی که فقط ویژه حکام است چیزی دیگر حرام نیست!؟

فرد نمیتواند موهای سر خود را بتراشد؛ چون خداوند موی سر را زینت او قرار داده است. مازندارانی در کتاب اقدس میگوید: موهای سرتان را نتراشید؛ خداوند سر را با مو زینت داده است و در این برای کسانی که به مقتضیات طبیعت از سوی مالک جهان هستی مینگرند، نشانههایی است که خداوند توانا و حکیم است و نباید موها از گوش پائین تر برود، این چیزی است که مولای جهانیان به آن حکم کرده است.

جایز نیست که کسی بالای منبر ایراد خطبه نماید، بلکه باید هنگام سخنرانی بر صندلی که روی تخت گذاشته شده بنشیند و همچنین جایز نیست که فرد خداوند را جز در مکانی که برای عبادت تدارک دیده شده ذکر کند پس جایز نیست که بیرون از عبادتگاه ذکر خدا را به زبان بیاورد.

 

بهائیان عدد (19) را مقدس میدانند و بسیاری از احکام و معاملات را براساس این عدد بنا نمودهاند، به عنوان مثال میگویند: تعداد ماهها 19 تا است، و روزه نوزده روز است و کتاب بیان نوزده باب است و زکات اموالشان نوزده در صد است و فصلهای کتاب بیان نوزده تا است و عدد طلاق نوزده بار است.

شخصیتهایی بودهاند که در آئین بهائیت تأثیر گذاشتهاند، از مهمترین این افراد زنی است بنام «قرة العین» او از شوهرش جدا شد و گریخت و به دنبال متعه و ازدواج موقت بود، و در سال 1269شمسی سمیناری تشکیل داد و در آن گفت: شریعت و آئین بهائیت اسلام را منسوخ کرد.

 

و از افراد برجسته آئین بهائیت نیز فردی است بنام علی که نزد آنان ملقب به ازل است، و در مورد جانشینی پاپ با برادرش اختلاف کرد و سپس از او جدا شد و او کتابی دارد که برای بهائیان مقدس است و آن را الواح مینامند.

و بهائیان معتقدند: پاپ همه چیز را با کلمه خود آفریده است و او مبدأ و منشاء همه چیزهاست.

 

و میگویند: هر کسی با وضعیتی صالح و درست بر اساس معیارهای آنان بمیرد روح او به چیز شرفی منتقل میشود و هر کسی در حال فساد بمیرد روح او به خوکها و سگها و امثال آن انتقال مییابد و این را تناسح ارواح مینامند.

 

بهائیان بودا، و کونفوسیوس، و زرتشت، و دیگر حکمای چین و هند و فارس را پیغمبر میدانند.

 

و مانند یهودیان میگویند که مسیح به دار آویخته شدهاست و معجزات همه پیامبران را انکار میکنند و ملائکه را انکار میکنند و میگویند جن حقیقت ندارد و منکر بهشت و دوزخ هستند و میگویند نعمت عذاب فقط با تناسخ ارواح صورت میگیرد، و میگویند قیامت فقط با ظهور بهاء انجام میگیرد و قبله بهائیان خانه ایست که پاپ در آن متولد شدهاست واین خانه در شهر شیراز ایران قرار دارد بهائیان حجاب رابرای زن حرام میدانند و ازدواج موقت را برای زن حلال میدانند و ازدیدگاه آنها زن مشاع همه مردم است و اینگونه زن نزد آنها حرمتی ندارد.

 

و کتابهایی دارند که با قرآن تضاد دارد و آنان محمدhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg را به عنوان خاتم النبیین قبول ندارند و میگویند وحی استمرار دار و قطع نشده است، و در مورد سنت نبوی بسیار موضع بدی دارند.

 

1ـ آنان احادیث نبوی را به همان شیوه باطنی گری خود تأویل کردهاند و ادعا میکنند: احادیث نبوی بر پایان یافتن شریعتی است که محمدhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg آورده است و قیامت یعنی ظهور بهاء.

 

2-بعضی از معاصرین چون دکتر محمد رشاد خلیفه مصری وقتی امام مسجد در ایالت آریزونا در سال 1982 بود ادعا میکند که سنت و حدیث بدعتهای شیطانی هستند و پذیرفتن ظاهر آن بدون تاویل آن با ظهور بها، کفر به پیامبر، و خروج امت اسلامی به شرک و گمراهی است.

 

3ـ ادعا کردهاند که محمدhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg مسلمین را از فرا گرفتن دین از غیر از قرآن بر حذر داشته است.

 

5ـ بعضی از بهائیان به صورت متحد نامه با مسلمین روبرو میشوند آنان در ظاهر به اسلام و رسول الله http://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg احترام میگذارند و ادعا میکنند که خود اسلام به آمدن پیامبر بهائیت مژدهداده همان طور که عیسی به آمدن محمد مژده داده است، پس کسی که به بهائیت ایمان ندارد به اسلام و به پیامبر محمدhttp://www.alsadiqa.com/img/Prophet.jpg نیز ایمان ندارد.

 

و اینگونه دین جدیدی اختراع کردهاند که غیر از دین اسلام است و بنابراین کاملا از دایره اسلام بیرون رفتهاند.

 

 

 

 

صحيفه صادقه در رسانه هاتوييتر صادقه

مفاهيمى كه لازم است اصلاح شوند

فيسبوك صادقهخبرنامه

ايميل خود را وارد كنيد تا آخرين اخبار به ايميل شما فرستاده شود

سنت و فضائل اخلاقى    در اين نسخه

موبايل صادقه

شماره تلفن را براي دريافت سنت گنجهای وارد كن

un4web.com طراحی و برنامه نويسی : شركت متحده

مقالات و پژوهش های منتشر شده لزوما مجله ديدگاههاي نمايندگی نيست